top of page
  • Writer's pictureASBESTI.INFO

Raskasmetalleja ja PCB-yhdisteitä rakennusmateriaaleissa luultua enemmänRaskasmetalleja PCB-yhdisteitä esiintyy rakennusmateriaaleissa kuten maaleissa luultua enemmän.


Laboratorio bestLab Oy on kerännyt niistä tilastoa. Sen mukaan 54 % heille tulleista julkisivun maalinäytteistä on sisältänyt raskasmetalleja yli raja-arvojen 1950-1990 -luvuilla valmistuneissa rakennuksissa.

Myös KT Kuntotutkimus Oy on tilastoinut kohteidensa haitta-aineita. Tilastot ovat alustavia, mutta niiden mukaan raskasmetalleja löytyy yleisesti esimerkiksi porrashuoneiden seinä- ja kattomaaleista ja kylpyhuoneiden seinä- ja kattomaaleista etenkin 1960-1970 -luvuilla valmistuneissa kohteissa. PCB-yhdisteiden tutkimusta sisämaaleista yritys on laajentanut hiljattain. PCB-yhdisteitä on löytynyt sekä kellaritiloissa että asunnoissa käytetyistä maaleista.


Tutkimusta tarvitaan Vaikka tilastot ovat alustavia, ne ovat osoitus siitä, että raskasmetallien ja PCB-yhdisteiden esiintymistä suomalaisessa rakennuskannassa tulisi tutkia laajemmin.

Pelkona on, että haitta-aineet jäävät havaitsematta ja vaarantavat ihmisten terveyden.

Kellarikäytävien lattiamaalit tutkitaan yleisesti, mutta sisämaaleista usein oletetaan, etteivät ne sisällä PCB-yhdisteitä tai raskasmetalleja. Tai kustannussyistä analyysejä ei tehdä, KT Kuntotutkimus Oy toteaa. BestLabin mukaan rakennusmateriaalien raskasmetalliyhdisteille on olemassa viralliset raja-arvot, mutta kaikki laboratoriot eivät laske niiden mukaan. Usein raja-arvoina sovelletaan esimerkiksi pilaantuneen maan raja-arvoja.


Vaarallisia sekä ihmiselle että ympäristölle


Raskasmetallit esiintyvät maaleissa metalliyhdisteinä. Metalliyhdisteillä on vaaraominaisuuksia. Ne voivat olla esimerkiksi syövyttäviä, syöpää aiheuttavia tai perimälle vaarallisia. Hiontapölyn mukana ne voivat levitä laajallekin alueelle.


PCB-yhdisteet on luokiteltu ihmiselle todennäköisesti syöpää aiheuttaviksi. Yhdisteet ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristömyrkkyjä. Ne ovat rasvaliukoisia ja rikastuvat ravintoketjussa päätyen lopulta jopa ruokalautaselle.
Comments


bottom of page