top of page

SANEERAUSHANKKEEN TYÖVAIHEET

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksella selvitetään rakenteiden ja järjestelmien haitta-aineisia materiaaleja. Kartoitus voidaan tehdä koko kiinteistöön tai rajattuna esim. rakennuksen sisäpuolelle tai esim. huoneiston kylpyhuoneeseen. Kartoitusraportissa esitetään näytekohdat, haitalliset materiaalit, niiden kunto ja määrä sekä ohjeita jatkotoimenpiteille. Lakisääteinen kartoitusraportti toimii myös tarjous- ja turvallisuusasiakirjana. Kartoituksen laadun voi varmistaa kartoittajan VTT:n asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaatilla.

NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI LABORATORIOSSA 

 

Kartoitetut materiaalit analysoidaan laboratoriossa. Asbestipitoisuutta tutkitaan rakennusmateriaaleista, sisäilmasta ja pyyhintänäytteestä. Käytettävät analyysimenetelmät ovat yleensä elektronimikroskooppi ja polarisaatiomikroskooppi.

PURKUTYÖT

Rakennushakkeen rakennuttajan, valvojan tai kiinteistön omistaja tai hallinnoivan on huolehdittava, että rakennuksen asbesti ja muut haitta-aineet tutkitaan ja niitä käsitellään oikein. Oikeilla purku- ja käsittelytoimenpiteillä varmistetaan tilojen käyttäjien ja rakennushankkeen henkilöstön turvallisuus. Purkutöiden suorittaja tai asbesti- ja haitta-aineasiantuntia laatii purkutyösuunnitelman ja valvoo sen suorittamista. Purkutyöt ovat luvanvaraisia.

VALVONTA

 

Purkutöiden jälkeen on tilojen puhtaus varmistettava asbestimittauksella. Tilojen puhtaudesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava analyysilausunto. Mittauksen tekijältä edellytetään ammatillista osaamista näytteiden ottamiseen ja niiden arviointiin. Purkutöiden oikeellisuutta voidaan valoa myös mittaamalla purkutyöalueen ulkopuolista tilaa. VTT:n asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan pätevyydellä voidaan varmistaa mittaajan ammattitaito.

bottom of page