top of page
  • Writer's pictureASBESTI.INFO

Asbestimittaus sisäilmasta kertoo tilojen puhtauden


Sisäilman asbestimittauksella voidaan varmistaa sisäilman puhtaus, mikäli on aihetta epäillä, että asbestia voisi esiintyä sisäilmassa.

Asbestikuituja voi olla sisäilmassa, mikäli tilassa on purettu asbestipitoisia materiaaleja ilman suojausta. Tai esimerkiksi materiaaleille ei ole tehty riittävää asbesti- ja haitta-ainekartoitusta ennen saneerausta.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on lakisääteinen velvoite. Kartoitus on tehtävä, mikäli rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Mikäli kartoitus on riittävän laaja ja huolella tehty, asbestipitoiset materiaalit tunnistetaan ja pystytään purkamaan oikein. Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa.

Asbestipurkutöiden jälkeen kohteessa tulee suorittaa asbestimittaus sisäilmasta eli ns. jälki-ilmamittaus, jolla varmistetaan, että tilat ovat puhtaat ja käyttäjille turvalliset. Mittaus kertoo tilojen puhdistuksen laadusta ja purkutöiden onnistumisesta.

Lain mukaan urakoitsijan on itse tehtävä mittaus. Lisäksi voidaan teettää, purkajan mittausten lisäksi, varmennusmittaus purettavista tiloista ja sen ulkopuolisista alueista.

Kuituja sallitaan sisäilmassa seuraavasti:

  • Työntekijän asbestille altistumisen arviointi, 8 tunnin keskiarvo: 0,1 kuitua / cm3 - altistumisalueen puhtauden arviointi: 0,01 kuitua / cm3.

bottom of page