top of page
  • ASBESTI.INFO

Asbestia kukkalaatikossa?

Kuntoarvion yhteydessä teimme mielenkiintoisen löydön helsinkiläisessä vuonna 1966 rakennetussa kerrostalokiinteistössä. Parvekkeella oleva kukkalaatikko (alimpana) paljastui asbestipitoiseksi.

Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan on osattava ulkoa monia ohjeita, jotta kaikki asbestipitoiset materiaalit tulevat varmasti havaittua. Asbestipitoinen kukkaruukku tai -laatikko on harvinaisempi löydös, joten sen käyttövuodet jouduimme tarkistamaan asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaattiin valmentavan koulutuksen materiaaleista.

Asbestipitoisia kukkaruukkuja tai -laatikoita on sen mukaan valmistettu 1950-luvulta peräti vuoteen 1980 saakka!

Joten olkaapa tarkkana vanhojen kukkuruukkujenkin kanssa, mikäli heitätte niitä pois.

Jätteenkäsittelyä varten asbestin laatu tulee selvittää. Haitta-aineisten materiaalien käsittelyssä tulee noudattaa RATU-ohjeita, asbesti Ratu 82-0347.

Asbestipurkutyössä taas seuraavia asetuksia:

  • Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

  • Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

bottom of page