top of page
  • ASBESTI.INFO

Asbestilaboratorioissa on eroja – väärä tulos terveysriski

BestLab on akkreditoinut asbesti,- PAH ja PCB -analyysit.

Asbestilaboratorioon pitäisi voida luottaa. Asbestianalyysin tuloksen pitäisi olla täsmälleen oikein tai muuten ihmiset voivat altistua asbestille.

Proftest SYKE lähti viime vuonna selvittämään asbestilaboratorioiden luotettavuutta yhdessä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa. Instituutit järjestivät vertailumittauksen, johon osallistui yhteensä 19 laboratoriota. Osallistujille toimitettiin neljä rakennusmateriaalinäytettä, joista ne raportoivat asbestin läsnäolon tai puuttumisen sekä tunnistetut asbestisilikaattimineraalit.

Tutkimuksen tulos oli hyvä. Kaikki laboratoriot - yhtä lukuun ottamatta - antoivat oikean tuloksen.

Yksikin väärä negatiivinen tulos on kuitenkin liikaa, koska se johtaa siihen, että purkutyö tehdään ilman suojauksia ja ihmisten terveys voi vaarantua.

Mistä tunnistaa pätevän laboratorion?

Laboratorioalalla luotettavuuden mittari on laatujärjestelmä ja analyysimenetelmien akkreditointi. Mikäli laboratorio on saanut menetelmilleen akkreditoinnin, laboratorion pätevyyteen voi luottaa.

Proftest SYKEn vertailussa 58 % laboratorioista oli hankkinut menetelmälle akkreditoinnin. Suomessa akkreditointeja myöntää kansallinen akkreditointielin FINAS. FINASin vaatimukset ovat hyvin tiukat ja niiden täyttäminen vaatii paljon työtä. FINASin verkkosivuilta löydät laboratoriot, joille FINAS on myöntänyt akkreditoinnin.

Yksi menetelmiensä akkreditointiin panostanut laboratorio on Helsingissä ja Vaasassa toimiva BestLab Oy. Vuonna 2018 yritys akkreditoi asbestianalyysit materiaali-, pöly- ja ilmanäytteistä sekä tärkeimmät mikrobianalyysit.

BestLabin Hannes Rahja kertoo, että heidän tavoitteenaan on akkreditoida kaikki laboratoriomenetelmät.

-Näytetuloksen luotettavuus on meille erittäin tärkeää, ja akkreditointi on hyvä tapa osoittaa, että olemme päteviä. Tämän vuoden alusta olemme akkreditoineet myös rakennusmateriaalien PAH- ja PCB-analyysimenetelmämme, hän kertoo.

Pätevyydet osaksi lakia

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry:n viime marraskuussa järjestämässä 30-vuotisjuhlaseminaarissa kritisoitiin asbestilaboratorioiden villiä toimintaa ja vaadittiin laboratorioiden pätevyyksien saamista osaksi lakia. Alalla toimii laboratorioita, joiden menetelmät eivät ole akkreditoituja.

– Kartoittajien ja laboratorioiden pätevyydet olivat esimerkiksi Sisäilmapajassa yksi keskeisin puheenaihe, Tomi Tolppi, SAP:n hallituksen jäsen Labroc Oy:stä kertoi.

– Jos lakiin ei saada kirjattua pätevyyksiä tutkimuspuolelle (sekä kartoittajat että labrat) vuonna 2019, tulee huolehtia ainakin siitä, että AVI vahvasti mm. viranomaissivuillaan vaatii tai vähintään kehottaa käyttämään sertifioituja asiantuntijoita. Muuten netin some- ja markkinavetoiset huijarit ja isot laboratoriovetoiset toimijat harjoittelija-armeijoineen vievät markkinat, SAP:n puheenjohtajana toiminut Jukka Rämö, Ramo Pro Oy:stä ilmoitti.

Rämö mainitsee laboratorioiden ja tutkijoiden pätevyyden tärkeäksi askeleeksi ensi vuodelle 2019. Tolppi on samaa mieltä: –Pätevyydet lakiin.

Kartoitus vaatii ammattitaitoa

Myös Työterveyslaitoksen artikkelissa (12.4.2018 www.ttl.fi) erikoistutkija Markku Linnainmaa alleviivasi laboratorioiden ja kartoittajien pätevyyden varmistamista. Linnainmaa mainitsee keinoiksi pätevyyden osoittavaa henkilösertifiointia ja laboratorioiden akkreditointia.

Alalla toimivien laboratorioiden akkreditoiminen ja AHA-pätevyydet ovat lisääntyneet vuonna 2018. Suunta on siis oikea, eikä alalla tulevaisuudessa toivon mukaan toimisi enää ”ketä tahansa, jolla pysyy morapuukko kädessä”.

Asbestialalla toimivien laadunvarmistus

–Toivoisin AV järjestelmän (Asbestipurkutyön Varmistus) toisen version ilmestymistä vuonna 2019. Siihen voisi ottaa mukaan jo mittausten ja kartoitusten teettämisen laatuvaatimuksen niin AHA-asiantuntijoille, kuin esimerkiksi rakennusterveystarkastajille. Lisäksi toivoisin asetusten avaamista näiden asioiden suhteen, Mattinen pohtii.

AV järjestelmä on toimitapa turvallisen asbestipurkutyön suorittamiseen. AV järjestelmään kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan AV järjestelmässä kuvattuja turvallisia toimitapoja. Järjestelmä on toisin sanoen luotu asbestialan toimijoiden laadunvarmistamiseksi.

AV järjestelmän kehitti Asbestitöiden Pätevyystoimikunta (APT), joka koostuu mm. tilaajien, kiinteistönomistajien, työntekijöiden ja työnantajien edustajista, mutta myös Sosiaali- ja terveysministeriön sekä AVI:n Työsuojelun vastuualueiden jäsenistä. Myöhemmin APT valtuutti SAP Ry:n hallinnoimaan AV järjestelmää.

- AV2-hanke ilman muuta lähtee liikkeelle, mutta ensin pitää saada lähtötaso siivottua ja harmaa tutkimus- ym. porukka työnnettyä marginaaliin, Rämö lopettaa.

Lähteet

HS 6.8.2018 Mielipidekirjoitus Linnainmaa et al: Asbestikartoitus ja näytteenotto vaativat ammattitaitoa

HS 7.4.2018 Mielipidekirjoitus Linnainmaa et al: Asbestille altistumista tulisi valvoa entistä tehokkaammin

Proftest SYKEn vertailumittaukseen osallistuneet laboratoriot:

Asbe (Asbestianalyysi) Oy

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy

ATlabra Oy

BestLab Oy, Helsinki

Contesta Oy

Kiwa Inspecta Oy

KiwaLab, Oulu

LAB-ACE OY

Labroc Oy

Mikrobioni Oy

Mikrosem Oy

Ositum Oy

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy

Tarjan asbesti- ja kuitulaboratorio Oy

Terminal Solution Oy

Top Analytica Oy Ab

Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot

Vahanen Rakennusfysiikka Oy

VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA laboratorio, Helsinki

WSP Finland Oy, Oulu

bottom of page