top of page
  • ASBESTI.INFO

Asbestipurkuun ja valvontaan uusia ohjeita 2019

Ihmiset saattavat yhä altistua asbestille rakennusten purku- ja kunnossapitotöissä, koska suuri osa asbestipitoisista materiaaleista on jäljellä Suomen rakennuskannassa, toteaa TTL:n vanhempi asiantuntija Markku Linnainmaa kirjoituksessaan 12.4.2018.

Asbestipurkutyöt ovat vuoden 2016 alussa voimaan tulleen lainsäädännön mukaan tarkasti säänneltyjä. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa ei saa purkaa mitään ennen kattavaa asbestikartoitusta, ellei rakenteiden asbestipitoisuudesta ole varmaa tietoa. Purkutöitä saavat tehdä ainoastaan rekistereissä olevat 320–350 yritystä ja 3 100–3 300 työntekijää.

Asbestipurkua edeltää aina asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jonka tarkoitus on löytää haitalliset materiaalit, jotta materiaalien käsittely voidaan tehdä asianmukaisesti ja siitä ei aiheudu terveysvaaraa.

Kaikki asbestikartoittajat eivät kuitenkaan Linnainmaan mukaan tunnista asbestipitoisia rakennusmateriaaleja, eivätkä kaikki laboratoriot osaa analysoida materiaaleista otettuja näytteitä, joten on mahdollista, että purkutöitä tekevät altistuvat työssään asbestille.

Asbestipurkutyön turvallisuuden parantamiseksi ollaankin parhaillaan tekemässä tutkimusta, jonka tulosten perusteella luotavat ohjeistukset valmistuvat keväällä 2019.

Kokonaisuudessaan voit lukea Linnainmaan kirjoituksen täältä: https://www.ttl.fi/asbestialtistumisen-estamiseksi-tarvitaan-lisatoimia/

Kattopaneloinnin alla voi olla asbestipitoinen rakennuspahvi, josta pitäisi ottaa näyte asbestikartoitusta tehdessä.

bottom of page