top of page
  • Writer's pictureASBESTI.INFO

Asbesti, raskasmetalli ja PCB maaleissa

Lattiamaalien asbestin lisäksi tulee kartoittaa myös raskasmetallit ja PCB-pitoisuudet. Porvoossa sijaitsevan kerrostalon kellarin lattiamaalissa oli asbestin lisäksi sinkkiä 230 000 mg/kg vaarallisuuden raja-arvon ollessa 1 500 mg/kg ja PCB-pitoisuus oli 12 000 mg/kg raja-arvon ollessa 50 mg/kg.

bottom of page