top of page
  • Writer's pictureASBESTI.INFO

PCB? Onko se vaarallista? Missä sitä on?

PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat ympäristömyrkkyjä, joita on käytetty esimerkiksi pehmeissä sauma-aineissa, lämpöikkunoissa ja liimoissa. Aineilla on hyvä sähkön eristekyky, ne ovat termisesti stabiileja, voitelevat hyvin ja suojaavat ruosteelta. Siksi niitä on käytetty paljon myös erilaisissa muuntajissa, kondensaattoreissa ja muissa sähköisissä komponenteissa.

Etenkin PCB-pitoiset maalit ovat unohdettu materiaali remonttia tehdessä, vaikka yhdisteiden suurin käyttöalue 1960-luvun lopulla oli nimenomaan maalit. PCB-pitoisia maaleja löytyy yleensä lattioilta ja seiniltä. Niitä on suosittu etenkin tiloissa, jossa on suurta kulumista, kuten teollisuusrakennukset, koulut, kasarmit ja rappukäytävät. Maaleja löytää myös tiloista, joissa on korkea kosteusrasite, kuten kellareista.

Eri PCB-yhdisteitä eli niin sanottuja kongeneereja on olemassa yli 200 joista hieman yli sata on ollut yleisesti käytössä.

Ihmiselle vaarallinen ympäristömyrkky

PCB-yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä, jolla on pitkä puoliintumisaika luonnossa. Ne eivät ole akuutisti myrkyllisiä, vaan ne vaikuttavat ihmisiin ja ympäristöön pitkällä aikavälillä aiheuttaen mm. syöpää ja hermoverkoston häiriöitä.

Aineet rikastuvat ravintoketjussa ja niiden vaikutukset näkyvät selvästi ketjun kärjessä. PCB-yhdisteet liukenevat rasvaan ja kerääntyvät siksi eliöiden rasvakerroksiin. Ihminen altistuu pääsääntöisesti ruoan kautta. Tämän takia Suomen ja Ruotsin viranomaiset antavat ravintosuosituksia esim. syötävän kalan määrästä.

Minkä ikäisten rakennusten materiaaleissa niitä esiintyy?

PCB-pitoisia saumamassoja käytettiin varsinkin 1950-1970-luvulla betonielementeistä rakennetuissa taloissa. Näissä taloissa voi löytää PCB:tä sauma-aineista, lattiamassoista, maaleista, lakoista, liimoista tai betonista, jolloin ne ovat siinä lisäaineena. 1960-1970-luvuilla PCB-yhdisteitä käytettiin etenkin lämpöikkunoiden tiivistemassoissa.

Saumamassat, jotka sisältävät PCB-yhdisteitä ovat luonnostaan harmaita tai mustia, mutta niihin on voitu sekoittaa väriainetta tai ne on maalattu. Ajan myötä massan pinta on kuivunut ja halkeillut, mutta kuivuneen pinnan alla on elastista massaa.

PCB-yhdisteet ovat vaarallista jätettä

Materiaali, joka sisältää enemmän kuin 50 mg PCB/kg lasketaan vaaralliseksi jätteeksi. PCB-pitoinen jäte tulisi mahdollisimman nopeasti viedä taholle, joka pystyy käsittelemään vaarallista jätettä.

bottom of page