top of page
  • ASBESTI.INFO

Haitalliset aineet rakennusmateriaaleissa


Rakennusmateriaaleissa on asbestin lisäksi käytetty mm. PAH- ja PCB-yhdisteitä sekä raskasmetalleja. PAH-yhdisteet aiheuttavat mm. syöpää ja mutaatiota, PCB-yhdisteet ja raskasmetallit aiheuttavat mm. syöpää ja ovat ympäristömyrkkyä. PAH-yhdisteitä on käytetty mm. vedeneristeissä, raskasmetalleja maaleissa ja PCB-yhdisteitä saumamassoissa ja ikkunatiivisteissä. Haitalliset aineet tulee kartoittaa aina ennen rakenteiden tai järjestelmien käsittelyä tai purkua.

bottom of page