top of page
  • ASBESTI.INFO

Asbestipurkutyö – kuka varmistaa tilojen puhtauden?

Asbestipurkutöissä on oltava huolellinen. Asbestipöly ei saa levitä purku- ja korjaustöissä osastoidun alueen ulkopuolelle tai siitä voi aiheutua terveysvaaraa tiloissa oleskeleville.

Keskustelua on kuitenkin viime aikoina herättänyt se, varmistetaanko tilojen puhtaus purku- ja korjaustöiden jälkeen riittävän laadukkaasti. Puhtauden varmistaminen purkutöiden jälkeen on asbestilainsäädännön mukaan pakollista, mutta laissa ei määritetä, kenen valvonta tulee hoitaa.

Se on johtanut siihen, että purkutyön onnistumista voi valvoa purkutyön tehnyt urakoitsija itse, joka tietysti toivoo, että tilat ovat puhtaita. Myös näytteenottoa ei valvota riittävällä tavalla. Näytteet saatetaan esimerkiksi toimittaa analysoitavaksi laboratorioon, jolla ei ole Finas-akkreditointia.

Nyt tähän on kuitenkin herätty. Purkutöihin ja valvontaan on tulossa uusia ohjeita ensi vuonna, esittää TTL:n vanhempi asiantuntija Markku Linnainmaa kirjoituksessaan 12.4.2018. Asbestikartoittajilta tulisi edellyttää hänen mukaansa pätevyyden osoittavaa henkilösertifikaattia ja näytteitä analysoivilta laboratorioilta riippumattoman tahon toteamaa pätevyyttä eli akkreditointia.

Lisää aiheesta Korjausrakentaminen-lehden numerossa 2/2018. ’Asbestikartoitus tarvitsee lisää laadunvarmistusta’.

Myös purkutyön aikana osastoinnin toimivuutta pitäisi seurata mittaamalla osastoinnin ulkopuolisten tilojen puhtautta. Kun purkutöiden tekijät kulkevat päivittäin useita kertoja osastoituun tilaan ja pois sieltä, on mahdollista, että samalla asbestia kulkeutuu heidän mukanaan tilojen ulkopuolelle.

bottom of page