• ASBESTI.INFO

Haitta-ainekartoitus vaatii ammattitaitoa

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekeminen vaatii pitkää kokemusta ja ammattitaitoa, jotta rakennuksen kaikki haitalliset materiaalit saadaan kartoitettua. Ennen remonttia tehtävässä asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa käydään läpi rakennuksessa mahdollisesti PCB-yhdisteitä ja muita haitta-aineita, kuten asbestia sisältävät materiaalit.

Haitta-ainetutkimuksen on oltava kattava, jotta kaikki haitta-aineiset materiaalit saadaan selville.

Mikäli on syytä epäillä, että rakennusmateriaali sisältää haitta-aineita, siitä otetaan näyte laboratoriota varten. Kokenut kartoittaja havaitsee nopeasti haitta-aineita mahdollisesti sisältävät materiaalit. Laboratorioanalyysi vahvistaa, onko materiaalissa haitta-aineita. Näytteet tulee analysoida luotettavissa Finas-akkreditoiduissa laboratorioissa.

Ammattitaitoinen kartoittaja osaa tulkita laboratoriotulokset ja laatii niiden pohjalta selkeän raportin kuvineen. Raportin liitteenä on myös paikannospiirros, johon on merkitty näytteenottopaikat ja haitta-aineita sisältävät materiaalit. Haitta-aineisista materiaaleista lasketaan määrät ja arvioidaan materiaalin kunto.

Työhön kannattaa palkata osaava kartoittaja sekä saneeraaja, koska haitta-aineet, kuten PCB:t ovat vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Mikäli kartoitus tehdään puutteellisesti tai jos saneerauksen jälkeinen siivous tehdään huonosti, voi rakennuksessa olevien altistus jatkua, jolloin seurauksena ovat terveyshaitat.

OTA YHTEYTTÄ

info (@) kuntotutkimus.c0m

010 274 0810

TARJOUSPYYNTÖLOMAKE

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2020 KT Kuntotutkimus Oy