top of page
  • ASBESTI.INFO

Haitta-ainekartoitus vaatii ammattitaitoa

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekeminen vaatii pitkää kokemusta ja ammattitaitoa, jotta rakennuksen kaikki haitalliset materiaalit saadaan kartoitettua. Ennen remonttia tehtävässä asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa käydään läpi rakennuksessa mahdollisesti PCB-yhdisteitä ja muita haitta-aineita, kuten asbestia sisältävät materiaalit.

Haitta-ainetutkimuksen on oltava kattava, jotta kaikki haitta-aineiset materiaalit saadaan selville.

Mikäli on syytä epäillä, että rakennusmateriaali sisältää haitta-aineita, siitä otetaan näyte laboratoriota varten. Kokenut kartoittaja havaitsee nopeasti haitta-aineita mahdollisesti sisältävät materiaalit. Laboratorioanalyysi vahvistaa, onko materiaalissa haitta-aineita. Näytteet tulee analysoida luotettavissa Finas-akkreditoiduissa laboratorioissa.

Ammattitaitoinen kartoittaja osaa tulkita laboratoriotulokset ja laatii niiden pohjalta selkeän raportin kuvineen. Raportin liitteenä on myös paikannospiirros, johon on merkitty näytteenottopaikat ja haitta-aineita sisältävät materiaalit. Haitta-aineisista materiaaleista lasketaan määrät ja arvioidaan materiaalin kunto.

Työhön kannattaa palkata osaava kartoittaja sekä saneeraaja, koska haitta-aineet, kuten PCB:t ovat vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Mikäli kartoitus tehdään puutteellisesti tai jos saneerauksen jälkeinen siivous tehdään huonosti, voi rakennuksessa olevien altistus jatkua, jolloin seurauksena ovat terveyshaitat.

Kylpyhuoneessa asbestia voi olla esimerkiksi seinä- ja kattotasoitteissa ja maaleissa, saumauslaastissa, kiinnityslaastissa ja seinäharkoissa. Vedeneristeissä voi esiintyä PAH-yhdisteitä. Putkihormista voi löytyä asbestipitoisia eristeitä.

bottom of page