top of page
  • Writer's pictureASBESTI.INFO

1960-luvun kerrostalon julkisivussa raskasmetalleja


Moni yhtiö suunnittelee julkisivuremonttia. Ensimmäinen vaihe on riittävän laajan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekeminen.

Julkisivumateriaaleille, kuten monille muillekin, ei riitä pelkkä asbestitutkimus, sillä materiaalit voivat sisältää myös haitallisia raskasmetalleja, PCB-yhdisteitä ja PAH-yhdisteitä.

Esimerkiksi kohteenamme olleen 1960-luvun kerrostalon julkisivun saneerausalueelta löytyi useita maaleja, jotka sisälsivät raskasmetalleja.

Korkeina pitoisuuksina raskasmetallit voivat olla myrkyllisiä eliöille ja ihmisille, ne aiheuttavat syöpää, ovat syövyttäviä ja ne voivat vaarantaa lisääntymisterveyden. Lisäksi raskasmetalleja luokitellaan perimää vaurioittaviksi, herkistäviksi ja ympäristöä vaurioittaviksi.


Julkisivun vaalea rappaus sisälsi raskasmetalleja niin paljon, että se luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi. Hiontapöly olisi ärsyttävää ja ympärisölle vaarallista.


Myös sininen perusmuurin maali sisälsi raskasmetalleja ja se luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi.


Ikkunapuiden valkoinen maali sisälsi raskasmetalleja se luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi. Ikkunapuun maali oli mm. syöpää aiheuttava, lisääntymisterveydelle vaarallinen, ärsyttävä ja ympäristölle vaarallinen.


Ikkunapelti sisälsi myös raskasmetalleja ja se luokitektiin vaaralliseksi jätteeksi.bottom of page